=DIGIT=0010100011010111000101=Kísérlet a digitálizáció filozofikus megközelítésére. Górcső alatt a valóság képeinek manipulációja, a computer generálta vizualitás, a bit-ek esztétikai látványa, a pixelek halmazának szépsége, a computer által létrehozható képmátrix és annak struktúrája.

An attempt at approaching digitalisation in philosophical way. The scrutiny of the manipulation of the images of reality, computer-generated visuality, the esthetics of bits, the beauty of the set of pixels, the computer-generated image matrix and its structure.