Kísérleti nyúl - Test Rabbit"A nyulak fontos tagjai az állatok társadalmának. Hosszú fülük barátságossá teszi oket, s épp ezért barátai az embernek is. Kivált a gyermek kedveli a nyulat, szereti símogatni füleit. Az ember a hosszú évszázadok alatt kello képp megbarátkozott e jószággal, s noha sokszor cudarul bánik vele, olykor könyvet ír róla."

Pseudo Brehm, 1878.


"Rabbits are important members of the animal society. Their long ears make them look friendly, and therefore, they are the friends of man as well. Children especially like rabbits, they like to stroke their long ears. During the centuries man has made friends with this creature, and although he often treats it in a mean way, he sometimes writes books about it."

Pseudo Brehm, 1878