Angelika Fitz: A forma tartaléka - Reserve of Form
2006 november 30.

Meghívó
Az Osztrák Kulturális Fórum és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Germanisztikai Intézetének "Pragmatikus művelődéstudomány" specializációja szeretettel meghívja Önt Angelika Fitz osztrák kultúrakutató "A forma tartaléka" című előadására.
Időpont: 2006. november 30., 18 óra
Helyszín: 2B Galéria
Cím: Budapest 1092, Ráday u. 47., www.pipacs.hu/2b
Az előadás nyelve: angol
További információk: Christine Czinglar, Germanisztikai Intézet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, czinglar.christine@btk.ppke.hu

A forma tartaléka
Angelika Fitz előadása (kurátor és kultúrakutató, Bécs)

Hogy környezetünk tárgyait milyennek látjuk, és hogyan értelmezzük, azt tapasztalataink és elvárásaink határozzák meg. Vajon mi történik akkor, ha a dolgok nem egyeznek meg azzal, aminek mutatják magukat? Hogyha a megjelenés mögött tartalékok vannak? Milyen érzést kelt bennünk, tetszik-e, ha már nem szükséges, hogy a rózsa rózsa legyen? A valós érzékelés és az illúzió közötti különbség konfliktusokban válik láthatóvá. Az előadás az érzékelésnek ezekre az építészet, a képzőművészet, az iparművészet és a kultúra történetében megmutatkozó konfliktusaira világít rá aktuális, valamint mára már legendássá vált nemzetközi példák segítségével.Ebben az értelemben a forma sokkal több, mint puszta formaiság. A forma egy intelligíbilis játék eredményeképp jön létre. Ennek során a rögzült érzékelési minták, a társadalmi konvenciók, vagy akár a jogi szabályozások, mint például az építési előírások, kitágulnak, paradox módon torzulnak, vagy esetenként instrumentalizálódnak. A kiválasztott nézőpont átlépi a képzőművészet és az építészet bevett diskurzusainak határát, új összefüggéseket teremt a stílus, a média és a történelem alkotta korlátokon túl.

Angelika Fitz
A Bécsben élő, 1967-es születésű kultúrakutató Angelika Fitz számos tudományos publikáció szerzője és jelentős építészeti és képzőművészeti kiállítások kurátora.
Ő rendezte a "steirischer herbst 2005" nemzetközi kortárs képzőművészeti fesztivál keretén belül Grazban bemutatott "Ornament & Display" című kiállítást, ezzel utalva az építészet és a kép viszonyának két meghatározó pontjára. 2004-ben társkurátorként működött közre az "Import Export - Kulturtransfers zwischen Indien und Deutschland, Österreich" című Bombayben, Bécsben és Berlinben tartott projektsorozatban. Ugyan ebben az évben a "Reserve der Form" c. kiállítás (Künstlerhaus Wien) kurátora. 2003-ban és 2005-ben ő volt az 5. és 6. Sao Paulo-i Építészeti Biennále osztrák kiállításának kurátora. Az ez alkalomból készült 2003-as "Performative Materialism" című kiállítás neves osztrák építészek és építészirodák, mint a "the next ENTERprise", Wolfgang Tschapeller és Klaus Stattmann, innovatív városépítészeti terveit és tanulmányait mutatta be. 2002-ben a "Kapital & Karma -Aktuelle Positionen indischer Gegenwartskunst" címmel rendezett kiállítást a bécsi Kunsthalléban és társkurátora volt Secession "Trespassing - Konturen räumlichen Handelns" kiállításának, amelyen az építészetet formateremtő, kulturális, társadalmi illetve politikai gyakorlatként értelmező megközelítések ütköztek egymással.
Angelika Fitz több mint 3 évet töltött Délkelet-Ázsiában a posztkoloniális, a globalizáció és a fragmentáltság körülményei között megvalósuló kultúra-teremetés és ?közvetítés kutatásával, és 1998-tól kezdődően számos projektet hívott életre helyi kultúrakutatók, képzőművészek és építészek részvételével.
Egyebek mellett a következő intézményekben oktatott és tartott előadásokat: DA-YEH Egyetem, Thaiföld; Southern Californian Institut for Architecture, Los Angeles; Donau-Universität, Krems; Universität für Angewandte Kunst, Bécs.
További információk: www.angelikafitz.at

Invitation
We cordially invite you to a lecture by Angelika Fitz, a cultural theorist from Vienna. This lecture on art and architecture is organized by the Austrian Cultural Forum Budapest and the Specialization "Pragmatische Kulturwissenschaft (Pragmatic Cultural Studies)" at the German department of the Pázmány Péter Catholic University.
Date: 30. 11. 2006, 6 p.m.
Location: 2B Gallery
Address: Budapest 1092, Ráday Str. 47, www.pipacs.hu/2b
The lecture will be in English.
For more information please contact Christine Czinglar, Department of German, Pázmány Péter Catholic University: czinglar.christine@btk.ppke.hu

Reserve of Form
Lecture by Angelika Fitz, curator & cultural theorist, Vienna

The way how we see and interpret our built environment is structured by our experiences and expectations. But what happens when things are no longer what we expect them to be? When there is a hidden reserve in their appearance? Are we thrilled when a rose no longer has to be a rose? The lecture "Reserve of Form" features both contemporary and by now legendary international examples of such "performative conflicts" in architecture, art, design and cultural history.Form in this case encompasses far more than just formal aspects. Form is the result of an intelligible game. Acquired habits of perception, social conventions, but also legal frameworks such as building regulations are playfully opened out, paradoxically linked and twisted, sometimes even strategically instrumentalized. The viewpoint chosen transcends familiar discourses in art and architecture, re-politicizes the concept of form, and creates new conceptual contexts beyond stylistic, medial or historical boundaries.

Short biography
Angelika Fitz (born in 1967) is a cultural theorist, author and curator of exhibitions in the fields of architecture and art. She is based in Vienna.
Recent exhibitions and publications include the international architecture exhibitions "Ornament & Display" (steirischer herbst 2005), "Reserve of Form" (Künstlerhaus Wien 2004) and "Trespassing - Shaping Spatial Practices" (Secession Wien 2002). She also curated the Austrian contributions to the 5th and the 6th Architecture Biennale in Sao Paulo, the respective titles of both the exhibition and the publication being "Performative Materialism" (2003) and "Splitterwerk: Whoop to the Duck!" (2005). In 2002 she co-curated the art exhibition "Capital & Karma - Recent Positions in Indian Art" for the Kunsthalle Wien.
She spent more than three years in the area of South Asia researching postcolonial production and mediation of culture in the age of globalization. She lectured at the DA-YEH University in Taiwan, at the "Southern Californian Institute for Architecture" in Los Angeles, at the Danube University in Krems/Austria and at the University for Applied Art in Vienna.
For more information see:
www.angelikafitz.at